MAKRO CF77

Návod na použitie pre detektor kovov MAKRO CF77 v slovenskom jazyku

HORE