Software pre detektory NOKTA MAKRO KRUZER

Pre aktualizáciu je vyžadovaný operačný systém: Windows XP (SP3), Vista, Windows 7, 8 alebo 10.
Po aktualizácii sa všetky hodnoty vrátia na výrobné nastavenia.

Zálohujte si nastavenia pred vykonaním aktualizácie.
Posledná aktualizácia obsahuje všetky predchádzajúce opravy.

Postup aktualizácie pre detektory KRUZER

Stiahnite si súbor s aktualizáciou podľa typu Vášho detektora

Nepripájajte detektor k počítaču pred spustením aktualizačného programu

Kliknite na tlačidlo "Select File" a vyberte stiahnutý súbor

Skontrolujte či je detektor vypnutý

Pripojte kábel do detektora

Stlačte a držte tlačidlo SELECT na detektore a pripojte druhú stranu kábla do počítača

Uvoľnite tlačidlo "SELECT" keď sa rozsvieti podsvietenie obrazovky

Počítač vyberie vhodný USB ovládač a nainštaluje ho

Kliknite na tlačidlo "Detect Device" (Tlačidlo nie je aktívne pokiaľ nevyberiete súbor)

Kliknite na tlačidlo "Start Update" (Tlačidlo nie je aktívne pokiaľ detektor nie je rozpoznaný)

NOKTA MAKRO KRUZER

Aktualizácia:

 • Pridaná funkcia hĺbkového zámku pre hĺbkové potápanie pod vodou.
  Ak chcete tlačidlá uzamknúť, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie:
  - Stlačte a podržte tlačidlo "dole" na 3 sekundy
  - Stlačte raz tlačidlo OPTIONS
  - Stlačte raz tlačidlo GB
  Ak chcete tlačidlá odomknúť, zopakujte vyššie uvedené kroky.* Pri manuálnom nastavení
 • Ground Balance (vyváženia zeme) bola opravená hodnota ktorá sa zobrazovala ako "0".

Aktualizácia:

 • Nastavenie  iSAT v móde GEN pri vyvážení zeme v režime 3-TONE na hodnotu 4
 • Predĺženie času zobrazenia indikátora hĺbky
 • Výstraha o nízkej kapacite batérií sa zmenila zo statickej na blikajúcu.

Počiatočná verzia

Prvá verzia software pri uvedení na trh

NOKTA MAKRO MULTI KRUZER

Aktualizácia:

 • Pridaná funkcia hĺbkového zámku pre hĺbkové potápanie pod vodou.
  Ak chcete tlačidlá uzamknúť, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie:
  - Stlačte a podržte tlačidlo "dole" na 3 sekundy
  - Stlačte raz tlačidlo OPTIONS
  - Stlačte raz tlačidlo GB
  Ak chcete tlačidlá odomknúť, zopakujte vyššie uvedené kroky.
 • Pri manuálnom nastavení *Ground Balance (vyváženia zeme) bola opravená hodnota ktorá sa zobrazovala ako "0".

Aktualizácia:

 • Nastavenie  iSAT v móde GEN pri vyvážení zeme v režime 3-TONE na hodnotu 4
 • Predĺženie času zobrazenia indikátora hĺbky
 • Výstraha o nízkej kapacite batérií sa zmenila zo statickej na blikajúcu.

Počiatočná verzia

Prvá verzia software pri uvedení na trh

NOKTA MAKRO GOLD KRUZER

Aktualizácia:

 • Pridaná funkcia hĺbkového zámku pre hĺbkové potápanie pod vodou.
  Ak chcete tlačidlá uzamknúť, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie:
  - Stlačte a podržte tlačidlo "dole" na 3 sekundy
  - Stlačte raz tlačidlo OPTIONS
  - Stlačte raz tlačidlo GB
  Ak chcete tlačidlá odomknúť, zopakujte vyššie uvedené kroky.
HORE