Software pre detektory MAKRO KRUZER

Pre aktualizáciu je vyžadovaný operačný systém: Windows XP (SP3), Vista, Windows 7, 8 alebo 10.
Po aktualizácii sa všetky hodnoty vrátia na výrobné nastavenia.

Zálohujte si nastavenia pred vykonaním aktualizácie.
Posledná aktualizácia obsahuje všetky predchádzajúce opravy.

MAKRO KRUZER

Aktualizácia:

  • Nastavenie  iSAT v móde GEN pri vyvážení zeme v režime 3-TONE na hodnotu 4
  • Predĺženie času zobrazenia indikátora hĺbky
  • Výstraha o nízkej kapacite batérií sa zmenila zo statickej na blikajúcu.

Počiatočná verzia

Prvá verzia software pri uvedení na trh

MAKRO MULTI KRUZER

Aktualizácia:

  • Nastavenie  iSAT v móde GEN pri vyvážení zeme v režime 3-TONE na hodnotu 4
  • Predĺženie času zobrazenia indikátora hĺbky
  • Výstraha o nízkej kapacite batérií sa zmenila zo statickej na blikajúcu.

Počiatočná verzia

Prvá verzia software pri uvedení na trh

HORE