Software pre detektory NOKTA MAKRO SIMPLEX

Pre aktualizáciu je vyžadovaný operačný systém: Windows XP (SP3), Vista, Windows 7, 8 alebo 10.
* Ak sa pri otváraní inštalačného súboru vyskytnú nejaké problémy, zakážte všetky antivírusové programy v počítači.

Posledná aktualizácia obsahuje všetky predchádzajúce opravy.

Postup aktualizácie pre detektory SIMPLEX+

Stiahnite si súbor s aktualizáciou podľa typu Vášho detektora

Rozbaľte archív a nainštalujte software

V hornom menu vyberte typ Vášho detektora

Skontrolujte či je detektor vypnutý a cievka pripojená

Prepojte detektor s počítačom pomocou USB kábla

Podsvietenie začne svietiť a detektor sa bude nabíjať

Kliknite na tlačidlo "Select File" a vyberte stiahnutý súbor

Počítač vyberie vhodný USB ovládač a nainštaluje ho

Kliknite na tlačidlo "Detect Device" (Tlačidlo nie je aktívne pokiaľ nevyberiete súbor)

Kliknite na tlačidlo "Start Update" (Tlačidlo nie je aktívne pokiaľ detektor nie je rozpoznaný)

V prípade problémov s rozpoznaním detektora reštartujte software

Po úspešnej inštalácii sa detektor vypne a pokračuje v nabíjaní

Zapnite detektor a skontrolujte verziu software

SIMPLEX

Aktualizácie:

Ak ste spokojní so zvýšením ID hĺbky VERZIE 2.76 ALEBO 2.77, NEPOTREBUJETE TÚTO AKTUALIZÁCIU INŠTALOVAŤ!

Stabilita ID a hĺbky sa vrátili na hodnoty verzie 2.68. Neovplyvňuje hĺbkový výkon a citlivosť zariadenia.

Aktualizácie:

1. Bola pridaná funkcia stlmenia
Ak chcete vypnúť zvuk detektora bez toho, aby ste prešli do nastavení, stlačte tlačidlo Pinpoint. Pomôže to pri eliminovaní rušenia pinpointrov pracujúcich na rovnakej frekvencii.

2. Hlasitosť zvuku pre káblové slúchadlá
Pridané dve sady úrovní nastavenia zvuku pre káblové slúchadlá. Na výber sú teraz možnosti Low (nízka) L1-L4 alebo High (vysoká) H1-H4.

Aktualizácie:

1. Pridala sa úroveň citlivosti 7 pre zvýšenie hĺbkového výkonu.

Zariadenie môže na tejto úrovni pracovať hlučnejšie v závislosti od podmienok. Tento jav je úplne normálny.

2. Bol pridaný ďalší režim - Park 1.
Režim Park bol pri tejto aktualizácii premenovaný na Park 2 a bol pridaný nový režim Park 1.
Park 1 je relatívne hĺbkovejší, ale trochu pomalší ako režim Park 2.
V tomto režime zariadenie vytvára nízky tón pre železné predmety s ID 0 až 15, stredný tón pre zlato a neželezné kovy s ID 16 až 69 a vysoký tón pre neželezné kovy s ID 70 až 99, ako sú napr. striebro, mosadz a meď.

3. Boli vykonané zmeny pre v All Metal Móde:
* Mód bol v nastaveniach premiestnený z prvého miesta na koniec zoznamu.
* Do tohto režimu bolo pridané nastavenie Treshold - prahovej hodnoty.
V režime All Metal je nastavenie prahovej hodnoty pre každú úroveň citlivosti optimalizované tak, aby poskytovalo najlepší výkon na rôznych lokalitách.
Môžete nastaviť prahovú hodnotu medzi -50 +50 na základe pôdnych podmienok.

4. Na obrazovku bol pridaný graf mineralizácie.

5. Dĺžky časového limitu boli zvýšené.

6. Bola pridaná funkcia BACK (šípka nahor) na ukončenie nastavení a návrat na hlavnú obrazovku bez čakania na vypršanie časového limitu.

7. ID mierky hĺbky bola zvýšená.

8. K automatickému jasu, ktorý sa zobrazuje na obrazovke ako A1-A2-A3-A4, boli pridané 4 úrovne.

9. Zvuk pre režim presného zamerania (pinpoint) bol optimalizovaný pre režim s káblovými slúchadlami.

10. Funkcia manuálneho vyváženia zeme bola rozšírená:
Ak zariadenie prijíma veľa rušení alebo vydáva falošné signály a vy ho nemôžete odstrániť znížením citlivosti, najprv nastavte citlivosť späť na pôvodnú úroveň. Potom postupne zvyšujte hodnotu zeme od 90,1 do 91,0, až kým sa neodstráni hluk. Keď sa hodnota vyváženia zeme zvýši, zníži sa citlivosť zariadenia na vysoko vodivé mince (strieborné, medené atď.)

Návod na aktualizáciu

HORE