Aktualizácia detektora kovov The LEGEND v1.09
Aktualizácia The Legend

Výrobca NOKTA MAKRO predstavil nový firmware pre detektory kovov  The LEGEND. Táto dlho očakávaná aktualizácia na verziu 1.09 prináša nové funkcie, vylepšuje pôvodné funkcie a odstraňuje drobné chybičky krásy a to všetko na základe želaní zákazníkov. Tí mohli svoje želania a návrhy na nové funkcie, či vylepšenia alebo prispôsobenie už existujúcich funkcií písať do skupiny na sieti Facebook. NOKTA MAKRO si tieto želania nie len prečítala, ale ich aj splnila.
Napriek tomu, že vďaka tejto aktualizácii pribudlo veľa nových funkcií a posunula už aj tak skvelý detektor na ešte vyššiu úroveň, cena sa nemení a The LEGEND naďalej zostáva najvýhodnejšou voľbou v kategórii multifrekvenčných detektorov.

Zoznam vylepšení zahrnutých vo verzii 1.09:

• Nové funkcie IRON FILTER a STABILITA. Keď máte zapnutú jednu z multifrekvencií, vyberte nastavenie „Recovery Speed“ (Rýchlosť obnovenia) a stlačte tlačidlo Pinpoint. Na pravej strane displeja sa zobrazia písmená „IF“ (Iron filter).

Nastavenie Iron Filter (IF) sa pohybuje medzi úrovňami 1-8, pričom predvolená je úroveň 8. Ak si ponecháte zapnutú úroveň 8, bude zariadenie fungovať rovnako ako pred pridaním funkcie Iron filter. Nastavenie nižšej úrovne IF zvýši pravdepodobnosť, že železné ciele budú klasifikované ako neželezné ciele a naopak.

Nastavenie stability (ST) je určené pre jemné doladenie nastavenia IF. Keď je IF na úrovni 8, nastavenie stability bude neaktívne v režimoch Park, Pole a Zlaté pole.

Keď má IF hodnotu pod úrovňou 8, nastavenie stability možno aktivovať stlačením pravého alebo ľavého tlačidla a možno ho upraviť pomocou tlačidiel plus (+) a mínus (-).

POZNÁMKA: Nastavenie stabilty v režime Pláž je odlišné od tohto nového nastavenia ST!

• Nová multifrekvencia: Multi3 bola pridaná v režimoch Park a Pole. Táto frekvencia je ideálna pre použitie na vlhkých, mokrých či vodivých pôdach keďže znižuje vplyv vlhkosti v pôde, ktorá môže spôsobiť generovanie falošných signálov. Taktiež oslabuje odozvu cieľov generujúcich hodnotu ID 10-11, ako je uhlie a hliníková fólia.

• Pridaná bola aj možnosť „Mute“, čiže úplné vypnutie zvuku. Na hlavnej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo frekvencie. Na pravej strane displeja sa objavia písmená „AO“ (Audio Off – Zvuky vypnuté)

Aj keď máte zvuky vypnuté, detektor automaticky zvuky zapne  pri vytváraní vlastného diskriminačného vzoru (Notch), pri vyvažovaní zeme a v menu nastavení.

• Pri zvolení určitého nastavenia v menu nastavení sa ikona zvoleného nastavenia rozbliká.

• Odteraz môžete zapnúť zvuk do reproduktora a zároveň aj do slúchadiel. V prípade, že sú Bluetooth slúchadlá spárované, v nastavení Bluetooth pomocou šípky hore zvoľte číslo 2.

• Automatický pokles nastavenia citlivosti pri vytváraní vlastného diskriminačného vzoru (Notch) na hodnotu 5. Ak však používate automatické vytvorenie diskriminačného vzoru a citlivosť znížiť nechcete, stlačením tlačidla vyváženia zeme sa vrátite späť na vami používanú hodnotu citlivosti. Napravo sa zobrazia písmená „CS“ (Current sensitivity – Aktuálna citlivosť).

• Návrat zariadenia do výrobných nastavení (Factory defaults) je teraz možné spraviť jednoducho stlačením jedného tlačidla. V menu nastavení vyberte používateľské profily podržte tlačidlo Pinpoint, kým sa na displeji neobjavia písmená Fd (tie zmiznú po 2 sekundách).

• Nová funkcia Audio Gain bola pridaná do režimov Park, Pole a Pláž. Nastavením tejto funkcie viete zvýšiť hlasitosť slabých cieľových signálov. Pri nastavovaní hlasitosti stlačte tlačidlo Pinpoint. Na pravej strane displeja sa objavia písmená AG a pomocou tlačidiel plus (+) a mínus (-) si vyberiete hodnotu od 1 do 6. Prednastavená hodnota je 3.

POZNÁMKA: Funkcia Audio gain NEZVYŠUJE hĺbkový výkon.

• Nastavenie Tone Pitch – Výška tónu. Pri použití tohto nastavenia, ak sa cievka priblíži k cieľu, frekvencia zvuku sa bude meniť úmerne sile signálu. Túto funkciu si viete zvoliť v nastaveniach počtu tónov a je označená písmenom P.

• Pri pozmenení alebo vytvorení diskriminačného vzoru v danom režime sa tento vzor automaticky uloží. Po prepnutí do iného režimu a následnom návrate do prvého režimu, nájdeme diskriminačný vzor tak, ako sme ho používali. Predvolený diskriminačný vzor pre režimy Park, Pole a Pláž je „F – Ferro-off“ a v režime Zlaté pole „G – Ground-off“.

• Nový INDIKÁTOR MINERALIZÁCIE, na ktorý sa použila stupnica funkcie Ferro Check.

V nastavení vyváženia zeme aktivujete indikátor mineralizácie stlačením tlačidla diskriminácie. Napravo sa objavia písmená GI (Ground Indicator – Indikátor pôdy). Po opätovnom stlačení tlačidla diskriminácie sa vrátite späť na funkciu Ferro Check a zobrazia sa písmená FC.

Mineralizácia pôdy sa vzťahuje na prirodzene sa vyskytujúce minerály v zemi, ktoré ovplyvňujú výkon detektora kovov. Existujú dva hlavné typy pôdnej mineralizácie: železné častice a soľ, ako sú pláže so slanou vodou. To spôsobí, že sa zem stane vodivou. Oba produkujú falošné signály, ktoré maskujú ciele.

Ľavá strana stupnice ukazuje mineralizáciu železných častíc a pravá strana ukazuje mineralizáciu v dôsledku soli. Pravá strana funguje iba pri použití multifrekvencie!

• V režimoch Park, Pole a Pláž bola upravená prednastavená hodnota Treshold frekvencie na 10.

• Zmena audio signálu pri Vyvážení zeme.

• Parametre pre funkcie Pinpoint a vyváženie zeme boli aktualizované.

• Vylepšená stabilita ID pre funkciu Ground Balance – vyváženie zeme

Váh

HĽADAŤ V ČLÁNKOCH

Generic selectors
Iba presné zhody
V názve
V obsahu
Post Type Selectors
V článkoch

HĽADAŤ V ČLÁNKOCH

Generic selectors
Iba presné zhody
V názve
V obsahu
Post Type Selectors
V článkoch

NAJNOVŠIE PRODUKTY

Článok môžete zdielať, načítať cez QR kód, poslať mailom, cez SMS alebo vytlačiť:

QR Code

Nákupný košík0
Žiadne produkty v košíku!
Pokračovať v nákupe