Opäť raz sa ukazuje, že spojenie laickej verejnosti so záujmom o archeológiu so skutočnými archeológmi je výhodou. Na Slovensku to zákon neumožňuje, no ako povedal riaditeľ Archeologického ústavu SAV Matej Ruttkay, pomohlo by keby sa zákon pozmenil: „Takáto súhra...

Prečítajte si viac...