Cestovanie v čase do doby rímskej

/ / Archeológia, História
V Carnuntu cestujte v čase do doby rímskej
V Carnuntu cestujte v čase do doby rímskej
V časoch doby rímskej bolo Carnuntum hlavným centrom obchodu s jantárom, ktorý sa dovážal zo severu. Kupovali ho obchodníci, ktorí ho ďalej predávali v Taliansku. Carnuntum sa nachádzalo na brehu Dunaja, kde ho pretínala slávna Jantárová cesta a preto bolo dôležitým bodom pre mnohých kupcov.

Carnuntum však nebolo iba dôležitým centrom obchodu, ale aj strategickým táborom v ktorom prebývali istý čas mnohí známi rímski vodcovia.

Za hlavné mesto Panónie – municipium ho vymenoval Hadrián. Počas vojny proti Markomanom v ňom prebýval aj Marcus Aurelius (172 – 175) a dokonca tu napísal časť svojho rukopisu – Meditácie. V roku 193 tu bol vyhláseným za cisára svojimi vojakmi. V tej dobe bol iba guvernérom Panónie, no nahradil vo vláde Pertinaxa, po tom ako ten bol zavraždený.

V rokoch 193 – 235 zažilo Carnuntum najväčší ekonomický rast. Canabae – mestské budovy pri táboroch légií tu narástli do maximálnych rozmerov a zaberali veľkú časť územia. Neskôr bolo dokonca arnuntum povýšené do stavu kolónie – Septimia Colonia Aurelia Antoniana.

Carnuntum z čias doby rímskej

Avšak za vlády Galliena sa Panónci vzbúrili a zvolili si uzurpátora Regaliana. Ten založil mincovňu a vyrazil v nej mince s vyobrazením jeho a jeho manželky. Krátko nato ho však zavraždili jeho vlastní a to práve v Carnuntu.

V roku 308, počas občianskych vojen Tetrarchie, tam emeritný cisár Dioklecián predsedal historickému stretnutiu, Konferencii v Carnuntum, so svojimi spolucisármi Maximiánom a Galeriom, aby vyriešili rastúce napätie v tetrarchii.

Okolo roku 350 však Carnuntum utrpelo vážne škody spôsobené zemetrasením. A v roku 374 ho zničili germánski útočníci Kvádi a Iazygovia. Hoci bol čiastočne obnovený Valentiniánom I., nikdy uť viac nenadobudol svoj bývalý význam a Vindobona sa tak stala hlavným vojenským centrom.

Počas barbarských invázií bolo Carnuntum nakoniec opustené a použité ako cintorín a zdroj stavebného materiálu pre stavebné projekty inde. Nakoniec jeho pozostatky pochoval prach a Carnuntum upadol do zabudnutia.

Ako Carnuntum vyzeralo?

Vojenské mesto tvorilo legionársky tábor a predmestie. Na území predmestia žili rodiny vojakov, obchodníci a remeselníci. Okrem toho sa tu nachádzal aj vojenský amfiteáter, vojenské cvičisko, škola gladiátorov či palác miestodržiteľa. V jeho areáli sa nachádzala aj budova pre zvieratá, ktoré sa používali pri zápasoch a taktiež chrám zasvätený bohyni Diane Nemesis.

V civilnom meste sa usadzovali občania, ktorí mali záujem podnikať. Nachádzalo sa tu aj fórum, rôzne chrámy, mestský archív, tabularia a viacero kúpeľov.

Rozloha fóra dosahovala úctyhodných 182 x 225 m a obchodom to tu naozaj žilo. Chrámy v meste boli zasvätené rôznym bohom ako napríklad Jupiterovi, Venuši Vitrix, Merkúrovi, či Dionýzovi.

Civilný amfiteáter nachádzajúci sa pri meste mal kapacitu asi 6 000 divákov a vedľa neho sa nachádzala gladiátorská škola.

Na prístupovej ceste bola postavená takzvaná Pohanská brána tvaru štvoruholníkovej veže so štyrmi oblúkmi. Jej pozostatky sú stále viditeľné.

Najväčšiu slávu a rozmach Carnuntum zažilo v 3.storočí nášho letopočtu, kedy sa rozkladalo na ploche 10 km2. Jeho plocha bola obohnaná kamennou hradbou širokou 2 metre a priekopou. Vstup do mesta zabezpečovalo niekoľko brán.

Pravdepodobne v 4.storočí bolo vybudovaných tiež niekoľko kúpeľov, z ktorých najvýznamnejšie boli Veľké kúpele. Skladali sa z bazénov, trhoviska, kultových stavieb a obchodov.

Pri ich zohrievaní sa využívalo takzvané hypocaustove vykurovanie. Bol to systém rozvodov pod podlahami a tie rozvádzali teplo do celého objektu.

Ako to vyzerá dnes?

Výskumy v tejto oblasti sa odohrávali v rokoch 1877-1914 a 1968-1977. Bohužiaľ, do súčasnosti sa podarilo odkryť len asi 0,5 % celého mesta.

Vďaka archeológom dnes dobre poznáme starovekú podobu tohto mesta. Zachoval sa napríklad amfiteáter I., teda ten patriaci vojenskému mestu pre 14 000 divákov. V ňom sa v súčasnosti uskutočňujú mnohé animačné aktivity. Za jeho bránou môžete sledovať oválnu arénu s veľkými kvádrami a stupňovitou tribúnou.

Dnes sa tento areál skladá z viacero častí. Múzeum pod holým nebom Petronell vás zavedie do staroveku a vy sa môžete prejsť po starej rímskej štvrti.

Budovy, ktoré tu uvidíte, boli zrekonštruované a znovupostavené presne podľa antických postupov, čiže cestovanie v čase nikdy nebolo také rýchle. Lúsknutím prsta sa prenesiete o 2000 rokov dozadu.
Rozhodne navštívte zrekonštruovanú budovu Villu urbanu, Palácovú halu, zrekonštruované kúpele či antickú kuchyňu alebo dom obchodníka Lucia.

Budovy majú funkčné podlahové kúrenie, v kuchyniach zasa sporáky.

Carnuntum však nie je len prehliadka rímskeho mesta pod oblohou, takisto môžete navštíviť múzem, kde nájdete nálezy odhalené pri vykopávkach, Všetko od úžitkovej keramiky a nástrojov až po dobové šperky a hračky.

Neďaleko rímskej štvrte sa krátkou prechádzkou presuniete k Pohanskej bráne, druhý amfiteáter a školu gladiátorov.

Tento veľký kus histórie, ktorého sa môžete aj dotknúť leží necelých 30 minút jazdy od Bratislavy.

Areál je otvorený od 18. marca do 19. novembra 2023, denne od 9:00 do 17:00. Môžete sa rozhodnúť, či chcete absolvovať prehliadku so sprievodcom alebo bez neho. Bez sprievodcu za dospelého zaplatíte 13 €, študenti majú zľavnené vstupné za 11,- €. Dieťa od 11 do 14 rokov vás bude stáť 6 €, deti do 10 rokov majú bezplatný vstup.

Prehliadky so sprievodcom sú vždy v sobotu, nedeľu a štátny sviatok o 10:00, 12:00 a 14:00. A čo je najlepšie, toto múzeum ponúka aj prehliadky v slovenčine.

Zdroj: www.carnuntum.at

Článok môžete zdielať, načitať cez QR kód, poslať mailom, cez SMS alebo vytlačiť:

QR Code

HORE