Hľadačom pokladov sa môže stať hocikto, aj pes!

/ / Nálezy
Hľadačom pokladov sa môže stať hocikto, aj pes!

Hľadačom pokladov sa môže stať hocikto, aj pes!

Zdá sa, že hľadanie pokladov, či archeológia už nie je len doménou ľudí. Po diviakoch na Likavskom hrade sa do brandže zaradil aj najlepší priateľ človeka. A keďže diviaky vykopali skutočný poklad, ani Kajtuś, pes o ktorom je reč, sa nenechal zahanbiť. Nález pri poľskom Wałbrzychu je podľa archeológov najväčší za posledných 100 rokov.

Keď 7. apríla dostala wałbrzyšská delegácia Zemského úradu pre ochranu pamiatok správu o náleze starožitných mincí, asi nikto nečakal, že ide o skutočný poklad. Nahlasovateľka uviedla, že jej pes našiel na prechádzke hlinený džbán so starými mincami. Na druhý deň sa na uvedené miesto vybral inšpektor z WUOZ a tím archeológov z Wroclawskej univerzity, aby vykonali obhliadku predmetov a miesta ich nálezu.

“V poslednom období sme získali veľmi cenné archeologické pamiatky. Pod pojmom cenné máme na mysli predovšetkým historickú, vedeckú a umeleckú hodnotu. V tomto prípade je však prekvapivá aj finančná hodnota nálezu”- informuje pamiatkový úrad.

Hľadačom pokladov sa môže stať hocikto, aj pes!

Nájdené mince sú stredoveké brakteáty. Boli uložené v poškodenom hlinenom hrnci. Odhaduje sa, že mince pochádzajú z 13. storočia. Prvotná identifikácia mincovní poukazuje na dielne v Brandenbursku, Sasku a Sliezsku.
“Brakteaty sa vyrábali z tenkého plechu. V stredoveku fungovali ako platidlo. Využitie jednotlivých mincových sérií bolo pomerne krátke. Z historických údajov je známe, že výmena platidla v tomto období prebiehala dokonca 2- 3x do roka. Mincí z tohto obdobia sa nedochovalo veľa, pretože boli priebežne tavené a lisované do nových sérií. Nález väčšieho množstva mincí z tohto obdobia je preto raritou” hovoria pamiatkári.

Hľadačom pokladov sa môže stať hocikto, aj pes!

Názov mince pochádza z latinského slova „bractea“ – odznak. Pre svoju hrúbku sa dali vyraziť len z jednej strany na mäkkej podložke. Samotná myšlienka razenia mincí z tenkého plechu bola spôsobená nízkou dostupnosťou rudy (striebra alebo menej často zlata) a zdrojmi mincovne. Tento stav pokračoval až do objavenia významných ložísk striebra pri Prahe, kedy sa začalo raziť „euro stredovekej Európy“ v podobe pražských grošov, ktoré pomaly nahrádzali brakteáty.

“Naše poznatky ukazujú, že zatiaľ najväčšie zbierky brakteátov sú v Krakove a Varšave. Vzhľadom na počet v súčasnosti nájdených mincí môžeme predpokladať, že Vroclav bude teraz Mekkou medievalistov” – záhadne informuje kancelária.

Miesto nálezu mincí, ani ich presný počet, momentálne archeológovia nechcú prezradiť.

Čo bude ďalej s nálezom?

Mince sú na svoj vek v prekvapivo dobrom stave a čas k nim bol milosrdný, keďže odtlačky sú väčšinou zreteľné. Dominujú v nich antropogénne, zoomorfné a fantastické predstavenia (griffiny, morské panny, anjeli a pod.) a prvky architektúry (veže, hradby a pod.).

Mince budú preskúmané a neskôr publikované. Hodnota nálezu sa pôvodne odhaduje na najmenej 2,8 milióna zlotých, no Kajtuś a jeho majiteľka z nich neuvidia zrejme nič. Nález je vo vlastníctve Štátnej pokladnice, takže neskončí na numizmatickom trhu, ale v konečnom dôsledku v múzeu, kde si ho bude môcť pozrieť aj verejnosť.

Hľadačom pokladov sa môže stať hocikto, aj pes!

Zdroj: tvn24.pl | www.money.pl

Článok môžete zdielať, načitať cez QR kód, poslať mailom, cez SMS alebo vytlačiť:

QR Code

HORE