Software pre detektory NOKTA MAKRO The LEGEND

Operačné systémy: Windows, MacOS
Ak sa pri otváraní inštalačného súboru vyskytnú nejaké problémy, vypnite všetky antivírusové programy na vašom počítači.
Najnovšia aktualizácia zahŕňa všetky predchádzajúce aktualizácie.

Postup aktualizácie pre detektory The LEGEND

Stiahnite si súbor s aktualizáciou podľa typu Vášho detektora

Rozbaľte archív a nainštalujte software

V hornom menu vyberte typ Vášho detektora

Skontrolujte či je detektor vypnutý a cievka pripojená

Prepojte detektor s počítačom pomocou USB kábla

Počítač musí pripojenie detektora oznámiť. Ak nie, opakujte pripojenie.

Pri vypnutom detektore stlačte a držte tlačidlo "UP" (hore), kým sa nezobrazí nápis UP.

Pustite tlačidlo

Spustite exe súbor

Vyberte súbor s koncovkou bin

Stlačte v aktualizačnom programe tlačidlo pre aktualizáciu.

Na obrazovke detektora sa zobrazia číslice od 1do 100

Po dokončení aktualizácie sa zobrazí nápis LD

Ak je cievka pripojená detektor sa zapne. Ak nie zo brazí sa nápis CC a detektor sa vypne.

The LEGEND

PO AKTUALIZÁCII ZNOVU ZAPNITE DETEKTOR!

  1. Plážový režim - funkcie  Multi-W a Pinpoint boli v tomto režime vylepšené a aktualizované.
  2. Bolo aktualizované párovania slúchadiel Bluetooth. Zariadenie teraz vyhľadá slúchadlá, s ktorými bolo pôvodne spárované, a pokúsi sa k nim pripojiť. Toto zabráni zariadeniu v pripojení k iným zariadeniam Bluetooth, keď je nastavenie Bluetooth zapnuté. Ak chcete spárovať zariadenie s inými slúchadlami Bluetooth (inými ako tými, s ktorými bolo pôvodne spárované), musíte ich vymazať z pamäte, ako je vysvetlené v príručke.
  3. Hodnota citlivosti sa teraz zobrazí aj v časti Target ID.
  4. Hodnota zemnej fázy vypočítaná prostredníctvom automatického vyváženia zeme, ako aj sledovania pôdy sa teraz uloží.
  5. Frekvencie Multi-1, Multi-2, Multi-D, Multi-W sa teraz uložia. Zariadenie sa spustí s naposledy použitou frekvenciou.
  6. Predvolený počet tónov pre režimy Park a Pláž sa zmenil na 2.
  7. Predvolená úroveň hlasitosti železitého tónu bola aktualizovaná pre každý režim.
  8. Ikony ponuky Ground Balance a tóny boli aktualizované.
  9. Úrovne stavu batérie boli aktualizované, aby boli lineárnejšie.
  10. Niektoré ďalšie chyby boli opravené.

Windows:

MacOS:

Aktualizácie:

1. Vylepšená funkcia Pinpoint.
2. Aktualizované parametre M 1 Multi Frequency.
3. Zvukové upozornenie na dokončenie automatického posunu frekvencie (zrušenie šumu) bolo rozšírené.
4. Predvolená továrenská hodnota Tone Break bola zmenená z 11 na 10 v režime Park.
5. Diskriminačný vzor Ferrous Off bol aktualizovaný tak, aby odmietal ID medzi 1-10 v režimoch Park & ​​Field.
6. V režime Gold bola zvýšená prahová úroveň zvuku.
7. Zuková odozva počas zemného vyváženia v režime Gold bola aktualizovaná.
8. Prekonfigurované úrovne podsvietenia.
9. Opravené niektoré chyby.

Windows:

MacOS:

Ak máte nejaké problémy s aktualizáciou, prečítajte si nižšie uvedenú príručku na riešenie problémov:

 

Windows

1. Vypnite antivírusový program.
2. Zapojte zariadenie do iného portu USB, ak má váš počítač viac ako jeden, aby ste zistili, či sa problém týka iba jedného portu.
3. Musia byť nainštalované správne ovládače. Prejdite na stránku www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers a nainštalujte ovládač podľa operačného systému vášho počítača.
4. Do vyhľadávacieho panela systému Windows napíšte „Ovládací panel“ a vyberte položku Ovládací panel.
Prejdite do časti Možnosti napájania > Zmeniť nastavenia plánu > Zmeniť rozšírené nastavenia napájania.
Nájdite nastavenia USB a potom prejdite na selektívne pozastavenie USB.
Zakážte možnosti vedľa položky Na batériu a Zapnuté a potom kliknite na tlačidlo Použiť.
Potom musíte reštartovať počítač, aby ste zabránili zbytočnému vypínaniu portov USB.

MacOS

1. Vypnite antivírusový program.
2. Zapojte zariadenie do iného portu USB, ak má váš počítač viac ako jeden, aby ste zistili, či sa problém týka iba jedného portu.
3. Musia byť nainštalované správne ovládače. Prejdite na stránku www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers a nainštalujte ovládač podľa operačného systému vášho počítača.
4. Vo Finderi na Macu nájdite aplikáciu, ktorú chcete otvoriť.
Nepoužívajte na to Launchpad. Launchpad vám neumožňuje prístup k ponuke skratiek.
Kliknite so stlačeným klávesom Control na ikonu aplikácie a potom v ponuke skratiek vyberte možnosť Otvoriť.
Kliknite na Otvoriť.
Aplikácia sa uloží ako výnimka z vašich nastavení zabezpečenia a v budúcnosti ju môžete otvoriť dvojitým kliknutím, rovnako ako ktorúkoľvek zaregistrovanú aplikáciu.
Poznámka: Výnimku pre zablokovanú aplikáciu môžete udeliť aj kliknutím na tlačidlo Napriek tomu otvoriť na table Všeobecné v nastaveniach Zabezpečenie a súkromie. Toto tlačidlo je k dispozícii približne hodinu po pokuse o otvorenie aplikácie.
Ak chcete zmeniť tieto predvoľby na Macu, vyberte menu Apple > Systémové predvoľby, kliknite na Zabezpečenie a súkromie a potom kliknite na Všeobecné.

Návod na aktualizáciu

HORE