V masovom hrobe objavili mince z 18. storočia

/ / Archeológia, Nálezy
V masovom hrobe objavili mince z 18. storočia

V masovom hrobe objavili mince z 18. storočia

Objav obsahujúci aj zlaté mince, sa uskutočnil v historickej štvrti Przedmieście Mikołajskie, ktorá sa nachádza západne od stredovekého centra mesta VROCŁAW. Počas 12. a 13. storočia bola táto časť mesta bývalou lokalitou dedín Nabitin a Stapin.

Podľa výskumného tímu archeológov, ktorí sa na výskume podielali, v rokoch 1768-1783 územie vybudovali Prusi pre bastiónové opevnenie Ravelin. Tam archeológovia našli masové hroby súvisiace s anexiou mesta počas vojny o rakúske dedičstvo Prusmi.

Vojna o rakúske dedičstvo (v nemčine známa ako Österreichischer Erbfolgekrieg) bol európsky konflikt, ktorý sa odohrával prevažne v strednej Európe, rakúskom Holandsku, Taliansku, Atlantiku a Stredozemnom mori.

Habsburská cisárovná Mária Terézia postúpila väčšinu územia na základe vroclavskej mierovej zmluvy v roku 1742 Prusku.  

Podľa zmluvných podmienok Mária Terézia odovzdala väčšinu sliezskych vojvodstiev Prusku, s výnimkou Tešínskeho vojvodstva, okresov Troppau a Krnov ležiacich južne od rieky Opavy a južného regiónu vojvodstva Nysa, ktoré boli označené ako provincia Rakúske Sliezsko. 

Vykopávky hrobov odhalili zlaté mince, medzi nimi: zlatý dukát Republiky spojených provincií Holandska z roku 1748, zlatý dukát Františka I. Štefana Lotrinského z roku 1750 a polzlatý panovník jeho manželky Márie Terézie z roku 1750. Habsburského. 

 

 

Všetky tri mince boli odovzdané Mestskému múzeu vo Vroclavi na vystavenie pre verejnosť.

Zdroj: news-eng.uaportal.com | www.heritagedaily.com

 

Článok môžete zdielať, načitať cez QR kód, poslať mailom, cez SMS alebo vytlačiť:

QR Code

HORE