Poľskí nadšenci histórie objavili poklad

/ / História, Nálezy
Amatérski detektoristi našli poklad

Amatérski detektoristi našli poklad

Malý poklad z doby bronzovej sa podarilo nájsť skupine amatérskych detektoristov v susednom Poľsku.

Tím zo spoločnosti Suska Land Lovers Society (TMZS) vykonával prieskum so súhlasom pamiatkovej ochrany a vlastníkov pozemkov v súlade s miestnymi zákonmi. Počas hľadania s detektormi kovov odhalili v poľskej obci Zalewo malý poklad z doby bronzovej.

Objav pozostáva zo zbierky bronzových artefaktov, ktoré pochádzajú z obdobia pred 2500 rokmi z konca doby bronzovej a začiatku staršej doby železnej.

(pozn.: V Poľsku je zakázané vykonávať amatérske pátranie po artefaktoch pomocou detektora kovov, či už na komerčné alebo osobné použitie, pokiaľ nie je licencované miestnymi úradmi, čo si vyžaduje nahlásenie všetkých nálezov, ktoré sa stanú majetkom štátu.)

Bronzové artefakty pozostávajú zo sekery a dvoch bronzových obručových ozdôb, ktoré sa nosili buď ako náramky alebo návleky.

Nedostatok hrobov na mieste nálezu naznačuje, že artefakty neboli uložené ako hrobové predmety, ale namiesto toho ich pravdepodobne zakopal majiteľ pre bezpečnosť alebo v čase konfliktu.

Určiť, ktorú kultúru možno spájať s nálezmi, je ťažké vzhľadom na chýbajúcu ornamentiku a typické typové obrazce na porovnanie. Avšak obdobie, z ktorého nálezy pochádzajú, naznačuje, že by mohli súvisieť s lužickou kultúrou, ktorá existovala v mladšej dobe bronzovej a ranej dobe železnej (1700 p.n.l – 500 p.n.l.) na väčšine územia dnešného Poľska.

Nálezy boli Krajinským pamiatkovým úradom označené ako „malý poklad“ a boli prevezené do Múzea v Ostróde na ďalšie štúdium.

Nie je to prvýkrát, čo sa v oblasti podarilo odkryť historické artefakty príslušníkmi TMZS, ktorí sídlia v meste Susz a na základe povolenia pamiatkovej ochrany a miestnych vlastníkov pôdy pravidelne vykonávajú prehliadky. Nálezy darujú múzeám po celom regióne.

V roku 2016 členovia skupiny odkryli 86 rímskych strieborných denárov v Zalewe, informuje Poľská tlačová agentúra. Mince boli datované do konca 1. a 2. storočia nášho letopočtu, pričom najstaršie boli razené v rímskej mincovni v roku 96 nášho letopočtu za vlády cisára Nervu.

Minulý rok objavil člen TMZS unikátny a zachovalý meč „spatha“ zo 4. storočia, ktorý bol dlhý viac ako 95 cm.
V roku 2009 skupina objavila takmer 150 nemeckých šilingov a brakteátov zo začiatku 15. storočia.

Zdroj: notesfrompoland.com | www.heritagedaily.com

 

Článok môžete zdielať, načitať cez QR kód, poslať mailom, cez SMS alebo vytlačiť:

QR Code

HORE